Oleme ühenduses!
Me usume isiklikesse kohtumistesse ja pikaajalistesse suhetesse oma klientide ja partneritega. Seepärast peamegi tähtsaks, et teil oleks kerge meiega ühendust saada.
Palun kinnita "Captcha"
Andmete eeskirjade hoiatus
Andmete eeskirjadega nõustumine Andmete eeskirjad
Aitäh [name], me võtame teiega ühendust.

Kuidas me haldame teie isikuandmeid

Et saaksime teile pakkuda oma tooteid ja teenusi, peame töötlema teie isikuandmeid. Me austame teie privaatsust ega kogu rohkem andmeid kui vaja. Me ei loovuta kunagi teid puudutavat infot kolmandatele isikutele, kui teisiti pole kokku lepitud.

On oluline, et te loete läbi ja nõustute meie andmekaitsepõhimõtetega enne meie teenuste ostmist või nende kasutamist. Vastutame selle eest, et teie andmeid kasutatakse eesmärgipäraselt ja nendele ligipääs on turvatud. Need isikuandmete kaitse põhimõtted kehtivad kõigi Rahmqvisti digitaalsete kanalite suhtes. Kui teil on selle kohta mingeid küsimusi, saate meiega alti kontakteeruda aadressil info@rahmqvist.ee

Jätkates meie kodulehe kasutamist, nõustute te meie isikuandmete kaitse ja töötlemise põhimõtetega. Rahmqvist kasutab ka elektroonilisi kommunikatsioonikanaleid teiega suhtlemisel ja teile informatsiooni saatmisel. Alljärgnevalt ongi lahti seletatud, kuidas ma kogume ja kasutame teie isikuandmeid ning mis õigused selles suhtes on teil endal.

Mis on iskuandmed?

Isikuandmed on kõik sellised andmed, mida saab otse või kaudselt seostada kindla füüsilise isikuga. See hõlmab nimesid ja kontaktandmeid, isikukoodi, IP-aadresse ning muid lehele sisestatud andmeid.

Andmete kogumine ja kasutamine

Mis teavet me kogume?

Need isikuandmete kaitse põhimõtted hõlmavad kõiki andmeid, mida me kogume näiteks veebilehtedelt, sotsiaalmeediast, äppidest, telefonikontaktidest ja e-mailidest, samuti aga ka üritustega seoses.

Isikuandmete kogumise seadusandlik ud alused ja õiguslikud aspektid

Rahmqvist haldab teie isikuandmeid alati vastavuses seda reguleerivate õigusaktidega. Me töötleme teie isikuandmeid ainult lähtuvalt meievahelisest kokkuleppest või muudest kokkulepitud eesmärkidest ning arvestades meie kodulehe külastajate vajadustega ning meie digitaalsete kanalite arendamisega seotud vajadustega. Juhul, kui teie isikuandmeid on vaja töödelda mingil muul eesmärgil, teeme seda anult teilt eelnevalt saadud loa alusel.

Kas me loovutame teie isikuandmeid?

Rahmqvist ei müü kunagi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie eelnava nõusolekuta. Vahel me jagame teie isikuandmeid meie allhankijatele või lepingupartneritele seoses vajadusega täita oma kohustusi, mis on meil teie ees. Kohaldame kõiki vajalikke juriidilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete turvaline haldamine.

Kus toimub teie isikuandmete töötlemine ja haldamine?

Rahmqvist järgib kõrgeimaid turvamisreegleid teie isikuandmete suhtes ja kohaldab kõiki vajalikke juriidilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid loata ligipääsu, muutmise, kahjustamise ja kopeerimise eest.

Kui kaua me hoiame alles teie isikuandmeid?

Me hoiame teie isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, mille jaoks need olid kogutud, samuti vastavalt meie kohustustele ja hoiustamise tingimustele.

Mida me teie isikuandmetega teeme?

Kasutame neid pakkumiste koostamiseks ning toodete ja teenuste väljatöötamiseks ja arendamiseks.

Teie õigused

Meie registreeritud kasutajatel on järgmised õigused seoses oma isikuandmetega:

-näha oma registreeumisel kasutatud andmeid

-muuta oma isikuandmeid, kui need on valed, puudulikud või eksitavad ning piirata oma anmete kasutamist, kuni need puudused on likvideeritud

-kustutada oma isikuandmed, kui see pole vastuolus Eesti või Euroopa vastavate seadustega, samuti kohtuotsuse või võimuorganite otsustega, mis põhinevad vastavatel juriidilistel õigustel. Kui te leiate, et andmete mittekustutamine pole põhjendatud või selle seaduslikud alused on valed, on teil õigus vastavatele õiguslikele protseduuridele selle vaidlustamiseks

-nõuda oma andmete mittekasutamist otseturunduses

Andmekaitse põhimõtete muutmine

Meil on õigus ajakohastada neid põhimõtteid, teatades sellest eelnevalt oma kodulehel. Teil on alati õigus soovi korral tutvuda nii nende kui eelnenud põhimõtetega.

Võtke meiega ühendust

Meil on olemas töötadad, kes tegelevad isikuandmete kaitse küsimustega.Kõigi küsimustega, mis puudutavad privaatsust ja isikuandmete kaitset, saate pöörduda aadressil info@rahmqvist.ee

Küpsiste sõnum. Rohkem teavet
Keeldu
Luba Küpsised